כיצד לחבר אנטנה קרקעית למקלט - רכיבים ומכשירים - 2019

ממיר דיגיטלי קרקעי | קונקה konka | ערוצים ישראלים | ממיר עידן פלוס (מאי 2019).

Anonim

כדי להמיר אות טלוויזיה דיגיטלית ולהעביר אותו למסך של מקלט טלוויזיה, מכשיר מיוחד משמש - מקלט או מפענח. מערכות אלו יכולות להיות מחוברות ישירות לאנטנה, לרשת הכבלים ולרשתות המחשבים. מהחיבור הנכון של המקלט לאנטנה יהיה תלוי באיכות התמונה והצליל בטלוויזיה.

הדרכה

1

השתמש כדי לחבר את מערכת האנטנה לקלט הסטנדרטי של המקלט (נקרא מחבר F). דגמים מסוימים של מקלטים דיגיטליים בעלי פלט בתדר גבוה המאפשר לכם לצרף מקלט אנלוגי נוסף לאותה אנטנה.

2

בעת שימוש במקלט עם שתי כניסות, חבר שתי מערכות אנטנה שונות לכל נתיב מקבל. פתרון זה מאפשר להגדיל את האמינות הכוללת של המערכת ולמנוע כשלים אפשריים במהלך קליטת האות. המקלט שצוין בדרך כלל מספק את היכולת לכתוב לדיסק הקשיח.

3

אם אתה משתמש במודל מקלט היברידי (כבלים / לוויין או יבשתי / לוויין), חבר את מערכות האנטנה לנתיבי קבלה נפרדים עם תשומות ופלט משלהם.

4

לאחר חיבור האנטנה למקלט באמצעות אחת מהשיטות הבאות, הגדר את הפרמטרים הבסיסיים באמצעות התוכנה. תחילה בחר את התדר הרצוי מרשימת המתנד המקומי, או הזן את הערך במצב ידני.

5

ודא כי למקלט יש פרמטרים מובנים בערוץ. במקרה זה, לא נדרשים מאמצים נוספים למציאת ערוצים. אם רשימות הערוצים שהוקמו אינן מופיעות בזיכרון הפנימי של ההתקן, בצע תצורה ידנית, בהנחיית התיעוד הטכני המצורף להתקן.

6

הגדר את האנטנה המחוברת למקלט . דיוק ההתאמה מסומן על ידי אינדיקטורים מיוחדים על הצג, מעוצבים בצורה של חפצים גרפיים. זה יכול להיות עמודות של אורך משתנה או אינדיקציה דיגיטלית מסורתית. בדגמים מסוימים, איכות האות ופרמטרים ברמת האות משולבים במדד אחד.

7

במקרה של הפרעות וכשלים בקליטת האות, בדוק שוב כי הכבלים מחוברים כראוי למחברים המתאימים, וכי המגעים צמודים בצומת של רכיבי המערכת. במידת הצורך, לחסל את החסרונות של החיבור. אל תפעיל מאמץ פיזי ניכר בעת התקנת הכבל.